1625101648-0

GPS система за контрол на автомобилен парк

Услугата дава възможност за проследяване на маршрутите на автомобилите в автопарка на клиента.

Възможност за проследяване и SMS уведомяване при нарушаване на предварително зададени параметри – максимална скорост , напускане на определена зона на картата и др.

Разнообразни и гъвкави справки в зависимост от нуждите на потребителя – справка за общо маршрути на всички автомобили; пътен лист на автомобил; изминати маршрути и километри; нарушения на предварително зададена скорост; анимирано движение на автомобила върху картата за избран период и др.

Услугата се предлага срещу 11.00 лв./месец за всяко инсталирано устройство и изисква наличие на GPS устройство и SIM карта с достъп до интернет.

За повече информация – моля свържете се с нас във формата за контакти

 Untitled2        Untitled

 

Untitled1